Personvernerklæring

Takk for at du valgte å være en del av fellesskapet vårt på VISCAN PULIT (“Selskap“, “vi“, “oss“, “vår“). Vi er forpliktet til å beskytte din personlige informasjon og din rett til personvern. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne personvernerklæringen, eller vår praksis med hensyn til din personlige informasjon, vennligst kontakt oss på contact@viscan.no.


Når du besøker nettsiden vår http://www.viscan.no (den "Nettsted"), og mer generelt, bruk noen av våre tjenester (den "Tjenester", som inkluderer nettstedet), setter vi pris på at du stoler på oss med din personlige informasjon. Vi tar personvernet ditt svært alvorlig. I denne personvernerklæringen søker vi å forklare deg på en så tydelig måte som mulig hvilken informasjon vi samler inn, hvordan vi bruker den og hvilke rettigheter du har i forhold til den. Vi håper du tar deg tid til å lese den nøye, siden den er viktig. Hvis det er noen vilkår i denne personvernerklæringen som du ikke er enig i, vennligst avbryt bruken av tjenestene våre umiddelbart.


Denne personvernerklæringen gjelder all informasjon som samles inn gjennom tjenestene våre (som, som beskrevet ovenfor, inkluderer nettstedet vårt), så vel som alle relaterte tjenester, salg, markedsføring eller arrangementer.


Vennligst les denne personvernerklæringen nøye, da den vil hjelpe deg å forstå hva vi gjør med informasjonen vi samler inn.


1. HVILKEN INFORMASJON INNSAMLER VI?
Informasjon samles inn automatisk

Kort oppsummert:  Noe informasjon – for eksempel din Internet Protocol (IP)-adresse og/eller nettleser- og enhetsegenskaper – samles inn automatisk når du besøker nettstedet vårt.
Vi samler automatisk inn viss informasjon når du besøker, bruker eller navigerer på nettstedet. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navnet ditt eller kontaktinformasjonen din), men kan inkludere enhets- og bruksinformasjon, slik som IP-adressen din, nettleser- og enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferanser, henvisnings-URLer, enhetsnavn, land, plassering , informasjon om hvordan og når du bruker nettstedet vårt og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er primært nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av nettstedet vårt, og for våre interne analyser og rapporteringsformål.
Som mange bedrifter samler vi også inn informasjon gjennom informasjonskapsler og lignende teknologier.
Informasjonen vi samler inn inkluderer:

 • Logg og bruksdata. Logg- og bruksdata er tjenesterelatert, diagnostisk, bruks- og ytelsesinformasjon serverne våre samler inn automatisk når du går inn på eller bruker nettstedet vårt, og som vi registrerer i loggfiler. Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan disse loggdataene inkludere din IP-adresse, enhetsinformasjon, nettlesertype og -innstillinger og informasjon om aktiviteten din på nettstedet (som dato/klokkeslettstempler knyttet til bruken din, sider og filer som vises, søk og andre handlinger du utfører, for eksempel hvilke funksjoner du bruker), informasjon om enhetshendelser (som systemaktivitet, feilrapporter (noen ganger kalt "krasjdumper") og maskinvareinnstillinger).
 • Enhetsdata. Vi samler inn enhetsdata som informasjon om din datamaskin, telefon, nettbrett eller annen enhet du bruker for å få tilgang til nettstedet. Avhengig av enheten som brukes, kan disse enhetsdataene inkludere informasjon som din IP-adresse (eller proxy-server), enhets- og applikasjonsidentifikasjonsnumre, plassering, nettlesertype, maskinvaremodell Internett-leverandør og/eller mobiloperatør, operativsystem og systemkonfigurasjon informasjon.
 • Stedsdata. Vi samler inn plasseringsdata som informasjon om enhetens plassering, som kan være enten presis eller upresis. Hvor mye informasjon vi samler inn avhenger av typen og innstillingene til enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet. For eksempel kan vi bruke GPS og andre teknologier for å samle inn geolokaliseringsdata som forteller oss din nåværende posisjon (basert på din IP-adresse). Du kan velge bort å la oss samle inn denne informasjonen enten ved å nekte tilgang til informasjonen eller ved å deaktivere posisjonsinnstillingen på enheten din. Vær imidlertid oppmerksom på at hvis du velger å velge bort, kan det hende du ikke kan bruke visse aspekter av tjenestene.

2. HVORDAN BRUKER VI INFORMASJONEN DIN?
Kort oppsummert:  Vi behandler informasjonen din til formål basert på legitime forretningsinteresser, oppfyllelse av kontrakten vår med deg, overholdelse av våre juridiske forpliktelser og/eller ditt samtykke.
Vi bruker personlig informasjon samlet inn via nettstedet vårt for en rekke forretningsformål beskrevet nedenfor. Vi behandler personopplysningene dine for disse formålene i avhengighet av våre legitime forretningsinteresser, for å inngå eller utføre en kontrakt med deg, med ditt samtykke og/eller for å overholde våre juridiske forpliktelser. Vi angir de spesifikke behandlingsgrunnlagene vi stoler på ved siden av hvert formål som er oppført nedenfor.
Vi bruker informasjonen vi samler inn eller mottar:

 • For å sende administrativ informasjon til deg. Vi kan bruke din personlige informasjon til å sende deg informasjon om produkter, tjenester og nye funksjoner og/eller informasjon om endringer i våre vilkår, betingelser og retningslinjer.
 • For å beskytte tjenestene våre. Vi kan bruke informasjonen din som en del av vår innsats for å holde nettstedet vårt trygt og sikkert (for eksempel for svindelovervåking og forebygging).
 • For å håndheve våre vilkår, betingelser og retningslinjer for forretningsformål, for å overholde juridiske og regulatoriske krav eller i forbindelse med kontrakten vår.
 • For å svare på juridiske forespørsler og forhindre skade. Hvis vi mottar en stevning eller annen juridisk forespørsel, må vi kanskje inspisere dataene vi har for å finne ut hvordan vi skal svare.
 • Fullfør og administrer bestillingene dine. Vi kan bruke informasjonen din til å oppfylle og administrere dine bestillinger, betalinger, returer og utvekslinger som gjøres via nettstedet.
 • Administrere premietrekninger og konkurranser. Vi kan bruke informasjonen din til å administrere premietrekninger og konkurranser når du velger å delta i konkurransene våre.
 • Å levere og legge til rette for levering av tjenester til brukeren. Vi kan bruke informasjonen din til å gi deg den forespurte tjenesten.
 • For å svare på brukerhenvendelser/ tilby støtte til brukere. Vi kan bruke informasjonen din til å svare på dine henvendelser og løse eventuelle problemer du måtte ha med bruken av tjenestene våre.
 • For å sende deg markedsførings- og salgsfremmende kommunikasjon. Vi og/eller våre tredjeparts markedsføringspartnere kan bruke personopplysningene du sender til oss til våre markedsføringsformål, hvis dette er i samsvar med dine markedsføringspreferanser. For eksempel, når vi uttrykker interesse for å få informasjon om oss eller nettstedet vårt, abonnerer på markedsføring eller på annen måte kontakter oss, vil vi samle inn personopplysninger fra deg. Du kan når som helst velge bort markedsførings-e-postene våre (se "HVA ER DINE PERSONVERN?" nedenfor).
 • Lever målrettet reklame til deg. Vi kan bruke informasjonen din til å utvikle og vise personlig tilpasset innhold og annonsering (og samarbeide med tredjeparter som gjør det) skreddersydd til dine interesser og/eller plassering og for å måle effektiviteten.
 • For andre forretningsformål. Vi kan bruke informasjonen din til andre forretningsformål, for eksempel dataanalyse, identifisering av brukstrender, bestemme effektiviteten til våre kampanjekampanjer og for å evaluere og forbedre nettstedet vårt, produktene, markedsføringen og din opplevelse. Vi kan bruke og lagre denne informasjonen i aggregert og anonymisert form slik at den ikke er knyttet til individuelle sluttbrukere og ikke inkluderer personlig informasjon. Vi vil ikke bruke identifiserbar personlig informasjon uten ditt samtykke.

3. VIL INFORMASJONEN DIN BLI DELT MED NOEN?
Kort oppsummert:  Vi deler kun informasjon med ditt samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester, for å beskytte rettighetene dine eller for å oppfylle forretningsforpliktelser.
Vi kan behandle eller dele dataene dine som vi har basert på følgende juridiske grunnlag:

 • Samtykke: Vi kan behandle opplysningene dine hvis du har gitt oss et spesifikt samtykke til å bruke dine personopplysninger til et bestemt formål.
 • Legitime interesser: Vi kan behandle opplysningene dine når det er rimelig nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsinteresser.
 • Utførelse av en kontrakt: Der vi har inngått en kontrakt med deg, kan vi behandle personopplysningene dine for å oppfylle vilkårene i kontrakten vår.
 • Juridiske forpliktelser: Vi kan avsløre informasjonen din der vi er juridisk pålagt å gjøre det for å overholde gjeldende lov, forespørsler fra myndighetene, en rettssak, rettskjennelse eller rettslig prosess, for eksempel som svar på en rettskjennelse eller en stevning (inkludert som svar til offentlige myndigheter for å oppfylle krav til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse).
 • Vitale interesser: Vi kan avsløre informasjonen din der vi mener det er nødvendig for å undersøke, forhindre eller iverksette tiltak angående potensielle brudd på retningslinjene våre, mistanke om svindel, situasjoner som involverer potensielle trusler mot sikkerheten til en person og ulovlige aktiviteter, eller som bevis i rettstvister der vi er involvert.

Mer spesifikt kan det hende vi må behandle dataene dine eller dele dine personlige opplysninger i følgende situasjoner:

 • Virksomhetsoverdragelser. Vi kan dele eller overføre informasjonen din i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapets eiendeler, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.

4. BRUKER VI COOKIES OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?
Kort oppsummert:  Vi kan bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å samle inn og lagre informasjonen din.
Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som web beacons og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slike teknologier og hvordan du kan nekte visse informasjonskapsler er angitt i vår informasjonskapselerklæring.


5. ER INFORMASJONEN DIN OVERFØRT INTERNASJONALT?
Kort oppsummert:  Vi kan overføre, lagre og behandle informasjonen din i andre land enn ditt eget.
Våre servere er lokalisert i. Hvis du går inn på nettstedet vårt fra utsiden, vær oppmerksom på at informasjonen din kan bli overført til, lagret og behandlet av oss i våre fasiliteter og av tredjeparter som vi kan dele din personlige informasjon med (se "VIL INFORMASJONEN DIN BLI DELT MED NOEN?” ovenfor), i og andre land.
Hvis du er bosatt i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) eller Storbritannia (Storbritannia), kan det hende at disse landene ikke nødvendigvis har databeskyttelseslover eller andre lignende lover som er like omfattende som i ditt land. Vi vil imidlertid ta alle nødvendige tiltak for å beskytte din personlige informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende lov.


6. HVOR LENGE OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN?
Kort oppsummert:  Vi oppbevarer informasjonen din så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er skissert i denne personvernerklæringen, med mindre annet kreves av loven.
Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt ved lov (som skatt, regnskap eller andre lovkrav). Ingen hensikt i denne kunngjøringen vil kreve at vi oppbevarer dine personopplysninger i mer enn 1 år.
Når vi ikke har noe pågående legitimt forretningsbehov for å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere slik informasjon, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi din personlige informasjon har blitt lagret i sikkerhetskopiarkiver), vil vi sikkert lagre din personlige informasjon og isolere den fra eventuell videre behandling inntil sletting er mulig.


7. HVORDAN OPPBEVARER VI INFORMASJONEN DIN SIKKER?
Kort oppsummert:  Vi tar sikte på å beskytte din personlige informasjon gjennom et system med organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.
Vi har implementert passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak designet for å beskytte sikkerheten til all personlig informasjon vi behandler. Til tross for våre sikkerhetstiltak og innsats for å sikre informasjonen din, kan ingen elektronisk overføring over Internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100% sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter ikke vil kunne å beseire sikkerheten vår, og på feilaktig måte samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din. Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte din personlige informasjon, er overføring av personlig informasjon til og fra nettstedet vårt på egen risiko. Du bør kun få tilgang til nettstedet i et sikkert miljø.


8. SAMLER VI INFORMASJON FRA MINDERÅRIGE?
Kort oppsummert:  Vi samler ikke bevisst inn data fra eller markedsfører til barn under 18 år.
Vi ber ikke bevisst om data fra eller markedsfører til barn under 18 år. Ved å bruke nettstedet, representerer du at du er minst 18 år eller at du er forelder eller verge til en slik mindreårig og samtykker til en slik mindreårig persons bruk av nettstedet. Hvis vi får vite at personlig informasjon fra brukere under 18 år har blitt samlet inn, vil vi deaktivere kontoen og iverksette rimelige tiltak for å umiddelbart slette slike data fra registrene våre. Hvis du blir oppmerksom på data vi kan ha samlet inn fra barn under 18 år, vennligst kontakt oss på contact@viscan.no.


9. HVA ER DINE PERSONVERN?
Kort oppsummert:  Du kan se gjennom, endre eller avslutte kontoen din når som helst. Hvis du er bosatt i EØS eller Storbritannia og du mener vi behandler personopplysningene dine ulovlig, har du også rett til å klage til din lokale tilsynsmyndighet for databeskyttelse. Du finner kontaktinformasjonen deres her: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Hvis du er bosatt i Sveits, er kontaktinformasjonen til databeskyttelsesmyndighetene tilgjengelig her: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.
Informasjonskapsler og lignende teknologier: De fleste nettlesere er satt til å akseptere informasjonskapsler som standard. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis velge å sette nettleseren din til å fjerne informasjonskapsler og å avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler, kan dette påvirke visse funksjoner eller tjenester på nettstedet vårt. For å velge bort interessebasert annonsering fra annonsører på nettstedet vårt besøk http://www.aboutads.info/choices/.


10. KONTROLLER FOR FUNKSJONER FOR IKKE-SPORER
De fleste nettlesere og enkelte mobiloperativsystemer og mobilapplikasjoner inkluderer en Do-Not-Track (“DNT”) funksjon eller innstilling du kan aktivere for å signalisere at personvernpreferansen din ikke skal ha data om nettlesingsaktivitetene dine overvåket og samlet inn. På dette stadiet er ingen enhetlig teknologistandard for gjenkjenning og implementering av DNT-signaler ferdigstilt. Som sådan reagerer vi for øyeblikket ikke på DNT-nettlesersignaler eller noen annen mekanisme som automatisk kommuniserer ditt valg om ikke å bli sporet online. Hvis det vedtas en standard for nettsporing som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om denne praksisen i en revidert versjon av denne personvernerklæringen. 


11. HAR CALIFORNIA-BEBOERE SPESIFIKKE PERSONVERN?
Kort oppsummert:  Ja, hvis du er bosatt i California, gis du spesifikke rettigheter angående tilgang til din personlige informasjon.
California Civil Code Section 1798.83, også kjent som "Shine The Light"-loven, tillater våre brukere som er bosatt i California å be om og motta fra oss, en gang i året og gratis, informasjon om kategorier av personlig informasjon (hvis noen) vi utlevert til tredjeparter for direkte markedsføringsformål og navn og adresser til alle tredjeparter som vi delte personopplysninger med i det umiddelbart foregående kalenderåret. Hvis du er bosatt i California og ønsker å komme med en slik forespørsel, vennligst send inn forespørselen din skriftlig til oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.
Hvis du er under 18 år, bor i California og har en registrert konto på nettstedet, har du rett til å be om fjerning av uønskede data som du offentlig legger ut på nettstedet. For å be om fjerning av slike data, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor, og inkludere e-postadressen knyttet til kontoen din og en erklæring om at du bor i California. Vi vil sørge for at dataene ikke vises offentlig på nettstedet, men vær oppmerksom på at dataene kanskje ikke blir fullstendig eller fullstendig fjernet fra alle våre systemer (f.eks. sikkerhetskopier osv.).


12. GJØR VI OPPDATERINGER AV DENNE MELDINGEN?
Kort oppsummert:  Ja, vi vil oppdatere denne merknaden etter behov for å overholde relevante lover.

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli indikert med en oppdatert "Revidert"-dato, og den oppdaterte versjonen vil tre i kraft så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i denne personvernerklæringen, kan vi varsle deg enten ved å legge ut et varsel om slike endringer på en tydelig måte eller ved å sende deg et varsel direkte. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen ofte for å bli informert om hvordan vi beskytter informasjonen din.


13. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DENNE VARSELEN?
Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne kunngjøringen, kan du sende oss en e-post på contact@viscan.no eller per post til:
VISCAN PULITSandstuveien 52BOslo, Oslo 1184NorgeDenne personvernerklæringen ble opprettet vha. Termlys Generator for personvernregler.